Home

Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging voor AI- en Robotrecht (NVAIR)!

Waarde leden,


De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de activiteiten van onze vereniging, de NVAIR.
Voor alles hopen we natuurlijk dat het u goed gaat. Het is welhaast zeker dat onze persoonlijke situaties en professionele werkzaamheden drastische gevolgen ondervinden.


Verplaatsen bijeenkomst van 14 meiOnze geplande open bijeenkomst van 14 mei 2020 verplaatsen we voorlopig naar de nazomer. We zullen dan  een aantrekkelijk middagprogramma samenstellen inclusief ruimte voor onderlinge ontmoetingen.


Uitgebreide NVAIR-NieuwsbriefMomenteel werken we aan een meer uitgebreide NVAIR-Nieuwsbrief om toch de communicatie met u als leden van betekenis te laten zijn. De nieuwsbrief bevat artikelen en columns over corona en AI, de AI Coalitie, de betekenis van algoritmen en de juridische aspecten rond SyRi. Voorts een interview met Tamar Neter-Gans, een Amstelveense onderneemster van het jaar en eigenaar van het bedrijf RobotWise. De inleiders van onze bijeenkomst van 12 december, Kees Verhoeven en Romke Bontekoe – beiden leden van de NVAIR – blikken terug terwijl de werkgroepen Jong en Kunst & AIR over hun activiteiten rapporteren. 


Speciale oproep: deel kennis!Graag doen we de volgende oproep. Het bestuur vraagt NVAIR-leden korte bijdragen (max. 350 woorden) te leveren voor onze website. Op deze wijze kan onze nog jonge vereniging de ambitie realiseren dat de leden van de NVAIR van groot belang zijn voor kennisuitwisseling en kennisdeling. Lees nu al op de website de verschillende recensies van onze leden. Reacties en bijdragen graag mailen naar giephagoort@asom.org.


Digitale interactie met de leden?Helaas staat de verenigingskas van onze jonge vereniging nu nog niet toe dat we kunnen beschikken over geavanceerde, digitale communicatiemiddelen, gericht op interactie met de leden. Juist nu voelen we dit als een gemis. Suggesties vanuit de leden om deze uitdaging aan te pakken zijn van harte welkom!

Goed nieuwsHet bestuur heeft goed nieuws: de NVAIR telde eind  vorig jaar 84 leden waarvan 16 studentleden. Inmiddels benaderen we de 100 leden en we hopen het jaar 2020 te kunnen afsluiten met 250 leden. Zo’n aantal is nodig voor de verdere professionalisering van de NVAIR. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe wervingscampagne. Ook de leden zelf kunnen nu al hieraan bijdragen door collega’s en relaties te wijzen op onze vereniging en de website. Het bestuur rekent op u!


Het bestuur wenst de NVAIR-leden alle sterkte toe, met groet,
Rob van den Hoven van Genderen, voorzitter
Giep Hagoort, secretaris
Hub Dohmen, penningmeester
Willem F. Korthals Altes
Merel Dorgelo
Leonore ten Huisen
Julia van Leeuwen

PS. Het coronavirus heeft ook de voorzitter van de NVAIR getroffen. Rob is gelukkig weer genezen verklaard. Lees over zijn ervaringen: https://www.mr-online.nl/memoires-van-een-ex-coronapatient/https://ibestuur.nl/weblog/corona-ai-en-privacy

De ontwikkelingen  op het gebied van Robotica en AI volgen elkaar in snel tempo op. Artificiële systemen beheersen de handel op de beurs, Siri beantwoordt al je vragen en je slimme meter wordt steeds slimmer. Big data is de grondstof en AI systemen verwerken deze half-fabrikaten tot nieuwe informatie en producten. Deze data en producten vormen een steeds groter bestanddeel van het economisch en sociaal functioneren van onze maatschappij. Ook zal de invloed van AI op talrijke besluitvormingsprocessen op politiek en economisch terrein steeds diepgaander optreden. Er zullen zich vraagstukken aandienen over het gebruik van AI bij opsporingsactiviteiten door de politie en bij de rechtspraktijk, zowel binnen de advocatuur als de rechtspraak.

Daarnaast zal het vervoer, de medische sector en de totale diensten industrie in toenemende mate geïntegreerd zijn met AI en robotica.

Tijd voor een nieuwe studievereniging die deze ontwikkelingen positief- kritisch beschouwt.

Deze nieuwe studievereniging is opgezet om samen met de leden de maatschappelijke en juridische consequenties van AI en Robotica tegen het licht te houden.

De bedoeling is om studiecommissies met de leden, op multidisciplinaire leest geschoeid, op te zetten die de jaarvergaderingen voorbereiden door een interessant onderwerp bij de kop te pakken en  sprekers op dat terrein uit te nodigen om de vergaderingen een succesvolle invulling te geven.

De vereniging staat open voor een ieder die enthousiast en/of kritisch staat tegenover de ontwikkelingen op het terrein van AI en Robotica. Wij hopen op nieuwe leden uit de praktijk, wetenschap en met name studenten met het oog op de toekomst!

Rob van den Hoven van Genderen,
Voorzitter