Home

Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging voor AI- en Robotrecht (NVAIR)!

Beste NVAIR leden,

Hopelijk heeft iedereen een goede zomer gehad ondanks Corona. Als vereniging hebben we ons ook moeten aanpassen aan de omstandigheden.

In afwijking op onze eerdere planning om een Zoom bijeenkomst te houden op 10 september a.s., geven wij als bestuur toch de voorkeur aan een fysieke bijeenkomst in het vierde kwartaal van dit jaar. Hoewel de laatste on-line bijeenkomst zeker geslaagd mag worden genoemd, willen we daar geen gewoonte van maken. Wij hechten er aan om elkaar irl te ontmoeten. Het thema “aansprakelijkheid AI, Robotica en IoT” blijft in stand, vooral vanwege de toenemende relevantie van het thema voor de leden en de NVAIR als kennisbank. Bijdragen van u als lid zijn vanzelfsprekend van harte welkom (via nvairsecretariaat@gmail.com ). Het bestuur zal zo snel als hierover duidelijkheid bestaat u informeren over opzet, datum en locatie van de bijeenkomst via de site en mail .

Hartelijke groet,

namens het bestuur,

Rob van den Hoven van Genderenvoorzitter

@robotrechtNVAIR: het twitteraccount van de multidisciplinaire Nederlandse Vereniging voor AI- en Robotrecht (NVAIR)  #NVAIR is een feit! Cutting edge bijdragen aan (inter)nationale meningsvorming over kunstmatige intelligentie, robotica, corona-apps, Europese regels in wording over aansprakelijkheid AI enzovoort. Volg en retweet massaal! https://twitter.com/RobotrechtNVAIR

Waarde leden,
De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de activiteiten van onze vereniging, de NVAIR.
Voor alles hopen we natuurlijk dat het u goed gaat. Het is welhaast zeker dat onze persoonlijke situaties en professionele werkzaamheden drastische gevolgen ondervinden.

Toch gaat de NVAIR gewoon vrolijk (online) door!

De ontwikkelingen  op het gebied van Robotica en AI volgen elkaar in snel tempo op. Artificiële systemen beheersen de handel op de beurs, Siri beantwoordt al je vragen en je slimme meter wordt steeds slimmer. Big data is de grondstof en AI systemen verwerken deze half-fabrikaten tot nieuwe informatie en producten. Deze data en producten vormen een steeds groter bestanddeel van het economisch en sociaal functioneren van onze maatschappij. Ook zal de invloed van AI op talrijke besluitvormingsprocessen op politiek en economisch terrein steeds diepgaander optreden. Er zullen zich vraagstukken aandienen over het gebruik van AI bij opsporingsactiviteiten door de politie en bij de rechtspraktijk, zowel binnen de advocatuur als de rechtspraak.

Daarnaast zal het vervoer, de medische sector en de totale diensten industrie in toenemende mate geïntegreerd zijn met AI en robotica.

Tijd voor een nieuwe studievereniging die deze ontwikkelingen positief- kritisch beschouwt.

Deze nieuwe studievereniging is opgezet om samen met de leden de maatschappelijke en juridische consequenties van AI en Robotica tegen het licht te houden.

De bedoeling is om studiecommissies met de leden, op multidisciplinaire leest geschoeid, op te zetten die de jaarvergaderingen voorbereiden door een interessant onderwerp bij de kop te pakken en  sprekers op dat terrein uit te nodigen om de vergaderingen een succesvolle invulling te geven.

De vereniging staat open voor een ieder die enthousiast en/of kritisch staat tegenover de ontwikkelingen op het terrein van AI en Robotica. Wij hopen op nieuwe leden uit de praktijk, wetenschap en met name studenten met het oog op de toekomst!

Rob van den Hoven van Genderen,
Voorzitter