Vereniging

Over de vereniging

De NVAIR bestudeert het AI- en Robotrecht in het kader van een multi-disciplinaire benadering waarbij ook de maatschappelijke en ethische kanten zullen worden bekeken. De vereniging staat open voor natuurlijke en artificiële personen met deze interesses. Wij nodigen zowel studenten als professionals uit Nederland en Vlaanderen om lid te worden. Wij hebben ook een jongerenafdeling.

Als robotrecht wordt gezien:

Het recht dat van toepassing is op het functioneren van robots en AI systemen en de rechtsgevolgen  die het resultaat zijn van het handelen van robotica en AI systemen, alsmede de gevolgen die hieruit voortvloeien die verandering teweeg brengen voor het huidige of toekomstige rechtssysteem.

De vereniging kenmerkt zich door een lichtvoetige wetenschappelijke benadering van dit terrein waarbij ruimte bestaat voor diepgaande studie en het verzorgen van publicaties alsook de ruimte voor discussie en ontspanning onder het genot van een drankje.

Bestuur

  • Rob van den Hoven van Genderen (voorzitter)
  • Giep Hagoort (secretaris)
  • Hub Dohmen (penningmeester)
  • Leonore ten Hulsen (student bestuurslid)
  • Willem Korthals Altes (adviescommissie)
  • Merel Dorgelo (adviescommissie)